Tűzvédelem és Munkavédelem

A Valmar-Safety Munkavédelmi és Tűzvédelmi Kft. teljes körű szolgáltatási palettával áll az Ön rendelkezésére mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem szakterületén. Cégünk magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt nyújtja szolgáltatásait.


MunkavédelemA munkavédelem fogalma


Válent tűzvédelem - tűzoltókészülékek

A munkavédelem azon törvénykezési, szociális, gazdasági, szervezési, műszaki, egészségügyi előírások és intézkedések rendszere, amelyek célja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a dolgozók egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során.


Fentiekből adódóan a munkavédelem tehát igen komplex szakterület, és nemcsak a munkabaleset elhárítást foglalja magába, hanem jóval többet, továbbá szintetizálja más szaktudományok (pl. orvosi, jogi, műszaki, stb.) munkavégzéssel kapcsolatos kutatási eredményeit és előírásait.


A munkaképesség megóvása gyakorlatilag a testi épség megőrzését jelenti, s ennek megfelelően a munkavédelem egyik fő területe a baleset elhárítás. Azonban az 1990-es évektől kezdődően mind nagyobb szerepe lett az "egészség megóvásnak", vagyis a munkavédelem másik fő területe a munkaegészségügy. Ennek célja az ártalmak kockázatainak (pl. zaj, légszennyeződés, sugárzás, vegyi hatás) felderítése, megelőzése, hatásuk csökkentése, illetve kiküszöbölése, és az optimális munkahelyi körülmények (fűtés, szellőzés, világítás, stb.) megteremtése. A két terület közé nem húzható merev határvonal (pl. a rossz világítás lehet baleseti veszélyforrás, de egészségártalom is). A törvényi előírások szerint, minden munkáltató köteles az adott munkahelyre és tevékenységre vonatkozóan a munkavédelmi szabályzat elkészítését és dologozói munkavédelmi oktatását biztosítani.


Tűzvédelem


Tűzvédelem, tűz elleni védekezés

Jellegéből adódóan, a tűz elleni védekezés közfeladatnak tekinthető, amit a társadalom létfeltételeinek biztosítása érdekében minden korban meg kellett és napjainkban is meg kell szervezni. Mint minden közfeladat, a tűzvédelem is a társadalom tagjainak együttműködését igényli, megszervezésében pedig jelentős szerepe van az államnak és szerveinek.


A tűzvédelem mellett a közfeladatok közé tartozik pl. a környezetvédelem, a járványok elleni védekezés, a közrend védelme, az árvizek elleni védekezés, a honvédelem, stb. Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tűzvédelmi Törvény) és végrehajtási rendeletei szabályozzák.


A tűzvédelem törvényben meghatározott fogalma:


A tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem) az 1996. évi XXXI. törvény meghatározása szerint (tűzvédelem fő feladatait megjelölve): a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását jelenti.Valmar Tűzvédelem és Munkavédelem
komplex megoldások cégeknek és magánszemélyeknek